Skip to main content

Korrekturläsning Svenska

Vi utför korrekturläsning av alla slags vetenskapliga texter på svenska

  • Vetenskapliga artiklar
  • Doktorsavhandlingar
  • Licentiatuppsatser
  • Magisteruppsatser 
  • Kandidatuppsatser

Vad innebär en korrekturläsning på svenska?

Att se till att språket blir grammatiskt korrekt, lättfattligt och idiomatiskt riktigt genom att undanröja mer eller mindre uppenbara fel och upprepningar, förtydliga oklara formuleringar, se till att rätt termer används mm.

Vad är skillnaden mellan språkgranskning och korrekturläsning?

Egentligen är det ingen skillnad. Båda termerna används omväxlande för såväl språkgranskning som korrekturläsning. Själv väljer jag att använda “språkgranskning” för engelska texter och “korrekturläsning” för svenska texter.

Hur lång tid tar en korrekturläsning?

Det beror helt och hållet på textens omfattning och språkliga kvalitet. För att kunna svara på din fråga behöver vi få titta på texten (hela alternativt 2-3 sidor).

Vad vill man uppnå med en korrekturläsning?

  • ett välstrukturerat innehåll
  • att texten flyter bra
  • att budskapet går tydligt fram

Hur snabbt kan jag få en offert?

Normalt inom en arbetsdag.

Använder ni funktionen Spåra ändringar i Word när ni redigerar i texten?

Nej det gör vi inte, det passar inte vårt sätt att arbeta. Vi använder oss av fetstil och understrykning för att markera de ändringar vi gör. Vid oklarheter lämnar vi förslag på alternativa formuleringar och skriver även in eventuella kommentarer direkt i texten.

Så kommer vi igång.

Beskriv i formuläret nedan:

– Vilken typ av text är det?

– Hur många ord handlar det om?

– Är texten klar för korrekturläsning nu?

– Hur snart behöver du den korrekturlästa texten?

– Ladda upp hela texten, alternativt 2-3 sidor, så att vi kan göra en bedömning av tidsåtgång och kostnad.

Begär offert

För översättning till engelska, språkgranskning och korrekturläsning gäller en kostnadsfri bedömning av texten innan vi kan lämna offert. Du kan välja att ladda upp hela eller 2-3 sidor av materialet via formuläret nedan. Obs! att dokumentet ska vara i Word-format. Om du väljer att inte skicka hela texten behöver vi få veta det totala ordantalet (exklusive referenser) för att kunna bestämma priset. Efter bedömning återkommer vi till dig med offert så fort vi kan!
Studenter betalar ett lägre pris för korrekturläsning.